biskopiba

medus,bites,saimju veselība,likumdošana

Apputeksnēšana kā pakalpojums

Ļoti daudzi lauku īpašnieki vēlas palielināt kultūraugu ražību un mēģina ar biškopi sarunāt, lai saimnieks pieved saimes apputeksnēšanai. Latvijā šāds pakalpojums nav attīstīts tikai tādēļ, ka kultūraugu audzētāji nevēlas par to maksāt naudu. Uzskatu, ka biškopjiem par to ir jāmaksā, kaut viņš saņem medu. Jāmaksā tādēļ, ka ne visi kultūraugi labi medo un ne vienmēr laika apstākļi ir labvēlīgi medošanai. Pašlaik biškopji saimes pieved tikai tad, ja medus raža ir pietiekama. Apputeksnēšanas pakalpojuma būtība ir cita. Ja kultūrauga audzētājs pasūta saimes apputeksnēšanai un par to samaksā, tad biškopis sagatavo saimes un nodrošina to kopšanu  un turēšanu pie lauka neatkarīgi no medus ražas. Apputeksnēšana ir plānveida darbs, kas virzīts uz kultūraugu ražas pieaugumu, bet medus ir tikai šā darba blakusprodukts. No pieredzes saku, ka saimju īpašniekiem drošības labad jānoslēdz līgums, kurā jānorāda saimju pievešanas datums, saimju skaits, lielums (kāru skaits), minimālais medus daudzums saimē, kā arī saskaņošanas kārtība par kultūraugu apstrādi ar pesticīdiem. Tieši tas ir svarīgākais šajā procesā, jo laika apstākļi nav paredzami, un miglošanu veic tikai sausā un vēlams saulainā laikā. Tad stropu ejas ir jānoslēdz un tāpat daudzas, mājās neatlidojušās, bites aiziet bojā, kaut skrejas aiztaisītas. iepriekšējā naktī.

Advertisements

Decembris 3, 2006 Posted by | Apputeksnēšana | Komentēt